Balenin Olmazsa Olmazlarını Öğreniyoruz!

Balede de her dansta olduğu gibi temel hareketler bulunmaktadır. Temel bale hareketleri bu dansın başlangıç kurallarıdır. Kendine özgü kuralları ve yıkılmaz kalıpları olan balede klasik bale hareketleri her eğitimin başlangıcında öğretilir. Balenin temel hareketlerini öğrenemeyen bir öğrenci diğer aşamaya ya da yıla geçiş yapamaz.

3 – 4 yaşlarında çocuklar baleye hazırlık aşamasında oldukları için oyunlarla bazı temel figürleri öğrenirler. Zamanla bale hareketleri ve bale teknikleri hakkında bilgi sahibi olurlar. İlk yıllarda bale egzersizleri ve temel figürler öğretilirken ilerleyen yıllarda daha zor hareketler öğretilmektedir.

Balenin en temel hareketleri plie ile başlar, dizi kırma hareketleridir “de mi plie” ve “grand plie” olarak ikiye ayrılır.

Battement tendu:
Ayağın altı yere sürülerek en son point durumuna getirilir. Kalça tam açık vaziyette, diz tam yanda olacak şekilde durmayı amaçlar. Pozisyona başladığı gibi geri dönülür öne veya arkaya olarak tekrarlanır. Temel bale hareketleri arasında ilk öğretilenlerdendir.

Battement jete:
Battement tendu gibi hareket ayağının altını yere sürerek yapılır. En son harekette ise; parmak ucunu yerden kurtararak yukarıya doğru kaldırırız ve aynı şekilde geldiğimiz yoldan geri pozisyona kapatırız.

Rond de jamber:
Ufak bir hazırlıkla başlarız, önce ayağı birinci pozisyona alırız ordan öne gereriz sonra yarım daire çizerek tam arkaya kadar götürürüz ve hareketi devam ettiririz. Bale hareketleri arasında olmazsa olmazlardandır.

Frape:
Yine ufak bir hazırlıkla başlarız ayağı atak bir şekilde öne doğru gerip tekrar yerine çekeriz, Bu şekilde hareket yana, arkaya ve öne olmak şekilde 3 pozisyonda yapılabilir. Bale teknikleri ve figürleri her derste farklılaşmaktadır.

Fondüs:
Fondüs’de tek ayağı yukarı doğru koyarak çekeriz destek bacak plie’dedir ve iki dizi aynı anda gereriz çalıştırdığımız diz bölgesi öne yana doğru veya arkaya doğru gererek hareket tekrarlanır.

Devellopes:
Parmak ucunu gererek dizi yukarı doğru retireye çekeriz ve bacağı ön tarafa yan tarafa veya arkaya uzatarak açarız. Balenin temel hareketleri bunlardır, bunları aynı zamanda her gün egzersiz olarak da tekrarlarız, barda ve ortada olmak üzere.

Balede Yerde Esneme Hareketleri Nasıl Yapılır?

Bacak açma hareketleri esneme hareketlerinin temelini oluşturur. Bacakları yanlara doğru açarak başlanan harekette, barda yapılan hareketlere benzer ve bacakları boş bırıkmadan sürekli çalıştırmak gerekir. Dizlerin arkası gergin olacak şekilde ayaklar ileriye doğru esnetilerek point pozisyonunda veya fleks pozisyonunda gerçekleşir.

En fazla tercih edilen temel bale hareketleri arasında olan yerde esneme, kasıkları esnetmek amacıyla yapılan harekettir. Bacaklar açılabildiği kadar yanlara doğru açılır. Dizlerimizi kırarak ayakları flekse alarak yukarı doğru çekilir. Dizleri öne doğru bırakarak değil de geriye itmeye çalışmak bütün kasların aynı anda esnetecek ve son olarak da en çok yapılan esneme hareketleri kasıkları esnetmek için bacaklarımızı mümkün olduğu kadar yanlara açarız, dizleri kırıp ayaklarımızı flekse alıp dizleri yukarı doğru çekeriz, dizleri öne doğru bırakarak değil mümkün olduğu kadar geriye itmeye çalışarak bütün kaslarımızı esnetiriz ve ileri doğru itip ayakları sıkıca gereriz. Bale teknikleri içinde en çok yapılan esneme hareketlerinden biridir.

Parmak Ucunda Durma Teknikleri

Bale yapmadan önce öğrencilerin ve ailelerin en çok merak ettiği konu çocuklarının parmak uçlarında durmayı öğrenip öğrenemeyecekleridir. Bale gösterilerinde izlenen balerin ve baletlerin parmak uçlarında durmaları kolay bir işmiş gibi görünse de özel tekniklere sahiptir. Bale hareketleri arasında en zor olanlardan biridir.

Bale teknikleri öğrenildikçe parmak uçlarında durmak daha kolaydır. Kas yapıları güçlendikçe çocuklarınız parmak uçlarında durabilirler. Bale kursları da öncelikli olarak point egzersizleri ile bacak kaslarını geliştirmeyi hedefler. Bacak kaslarının geliştirilmesinden sonra half point ile eğitimlere başlanır. Parmak ucunda durma half pointten sonra dizlerin sıkılması ve bedenin dik tutulması ile devam eder. Yavaşça half pointten topuklar yere basılır ve bu hareket akışı sürdürülerek parmak uçlarında durma kolaylaşır.

Bale kursları parmak ucunda durma tekniklerini her öğrenci için ayrı ayrı anlatarak kesinlikle öğrenilmesini sağlamaktadır. Temel bale hareketleri arasında yer alan bu teknik öğrenilmeden ilerlemek mümkün değildir. Çocukların eğitimleri kendini geliştirdikleri ölçüde devam eder.

Yorum yaz

Email adresiniz yayınlanmayacak.